BOHEMIA INSTITUT Firemní školení - vzdělávací a výcvikové kurzy
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

Vzdělávací a výcvikové kurzy

Nabízíme individuální přístup - programy na klíč. Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. 


Kurzy v oblasti:
 • sociálně psychologických dovedností
 • manažerských znalostí a dovedností
 • a odborného vzdělávání

Koncipujeme na základě specifických potřeb klienta pro určitou cílovou skupinu:

 • management
 • mistry
 • personalisty
 • obchodníky
 • administrativu...
Metody výuky:
 • výklad
 • individuální a skupinová práce
 • moderovaná diskuse
 • případové studie
 • simulace
 • rolové hry
 • pořízení a vyhodnocení videozáznamů
 • testování, dotazníky
 • používání výcvikových videoprogramů
 • písemné materiály
Významným předpokladem dosažení cílů vzdělávání je profesionalita lektorů, jejich znalosti a praktické zkušenosti, jejich informovanost o vzdělávacích potřebách klienta, cílech kurzu a účastnících.

Propojení teorie a praxe

 • Kvalifikace lidí, jejich odborné, individuální a sociální kompetence představují souhrn předpokladů k pracovnímu výkonu. V souvislosti s kompetencemi jsou vymezovány znalosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti a postoje jako předpoklady úspěšnosti pro určité pracovní pozice.
 • Při identifikaci potřeb v oblasti sociálně psychologických a manažerských dovedností lze vycházet ze standardně žádoucích kompetencí.
 • Kurzy sledují rozvoj osobnostního potenciálu účastníků, rozšíření profesních kompetencí v daných oblastech, doplnění či prohloubení znalostí a získání či posílení dovedností v průběhu tréninků.
 • Výuka se řídí konkrétními podmínkami Vaší firmy. Účastníci řeší případy z každodenní praxe.

Interaktivní přístup

 • Kurzy jsou dynamické a interaktivní (poznatky jsou předávány interaktivní formou), zaměřené na praktické zvládnutí technik a metod, orientované na praxi. Účastníci opakováním situací, řešením problémů, vlastní aktivitou a iniciativou v interaktivních metodách získávají konkrétní dovednosti.

Flexibilita

 • Reagujeme na aktuální potřeby účastníků v průběhu kurzu. Zpětná vazba je základním stavebním kamenem. Lektor je v roli kouče, který předává nové poznatky, ale především diskutuje, řeší individuální potřeby účastníků, zprostředkovává nové pohledy na situace a jejich dosavadní řešení.

Vyhodnocení výsledků

 • V průběhu programu i na jeho konci monitorujeme efektivitu programu. Jsme v kontaktu se zadavatelem a pravidelně informujeme o výsledcích.

Organizační zajištění a místo konání kurzů

 • Kurz zajistíme ve vlastních prostorách v Praze.
 • Kurz zajistíme v místě podle požadavků klienta (ve firmě, v rekreačním a školicím zařízení…)

Přečtěte si reference klientů BOHEMIA INSTITUTU

Tématické zaměření kurzů

SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ DOVEDNOSTI

 • Self management (sebepoznání - analýza osobnostního profilu)
 • Komunikační dovednosti, asertivita a vyjednávání
 • Zvládání a řešení konfliktů 
 • Rozvoj tvořivosti
 • Zvládání stresu
 • Emoční a vztahová inteligence
 • Prezentační dovednosti
 • Psychologie v obchodní činnosti a prodejní praxi

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

 • Klíčové kompetence úspěšného manažera
 • Vedení lidí a jejich motivace
 • Týmová práce, vedení týmů, budování a zvyšování výkonnosti týmu
 • Vedení pracovních porad a best crossbow
 • Personální management pro managery
 • Time management
 • Stres Management

DALŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Ekonomika podniku a finance pro neekonomy
 • Řízení firemních procesů
 • Projektové řízení
 • Podniková kultura a firemní komunikace
 • Interkulturální management
 • Public relations a reklama
 • Marketing
 • Clienting
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Personální činnost ve firemní praxi
 • Výběr pracovníků, výběrový pohovor
 • Hodnocení pracovníků, hodnotící pohovor
 • Vzdělávání a rozvoj pracovníků
 • Prezentační dovednosti, rétorika
 • Lektorské dovednosti
 • Pracovní právo pro personalisty
 • Právo pro manažerskou praxi