BOHEMIA INSTITUT Firemní poradenství, Assessment Centre, Rozvoj lidských zdrojů
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

V oblasti poradenství se zaměřujeme na:

 • Psychodiagnostiku (profesně psychologické hodnocení)
 • Expertní činnost při výběru pracovníků
 • Hodnocení pracovníků
 • Firemní vzdělávání
 • Assessment Centre (AC) a Development Centre (DC) - výběrová a rozvojová centra

Metoda AC je využívána pro výběrové, hodnotící a rozvojové účely. Základním principem je získání velkého množství informací na základě psychodiagnostiky, pozorování a hodnocení jednání a chování účastníků v modelových situacích a při hraní rolí.

Výběrový a hodnotící - Assessment Centre (AC)

Našim přístupem je vždy zpracování konkrétního projektu pro konkrétní potřeby klienta s jeho následnou nepřenosností. Tím jednak zákazník získává originální nástroj pro posouzení pracovního a osobnostního potenciálu uchazečů o zaměstnání (v případě výběrového AC) či stávajícího profilu pracovníků firmy (v případě hodnotícího AC), a zároveň garanci, že vykazované jednání a chování se přenesou na konkrétní pracovní místo.

Rozvojový - Development Centre (DC)

Zvláštním typem je rozvojový AC v podobě tzv. Professional Carreer Development - Development Centre (DC), jehož cílem je kvalifikované posouzení pracovního a osobnostního profilu vybraných zaměstnanců firmy a zpracování programu jejich dalšího rozvoje formou tréninků, koučinku, mentoringu a dalších vzdělávacích forem, metod a technik v časovém horizontu jednoho roku až pěti let. Nedílnou součástí tohoto typu AC jsou rovněž další výstupy směrovány do některých dalších personálních činností (plánování, rozmísťování, hodnocení pracovníků, best crossbow, adaptační proces ad.).

Nabízíme flexibilní využití pro konkrétní potřeby zadavatele (firmy) v rozsahu jednoho až tří dnů.

Postup realizace AC/DC:

 1. Zadání ze strany klienta.
 2. Vyjasnění potřeb klienta, formulace cílů AC/DC.
 3. Zpracování návrhu Projektu AC/DC včetně návrhu diagnostické baterie a modelových situací a předání k připomínkám klienta.
 4. Zpracování definitivní verze Projektu AC/DC.
 5. Realizace AC/DC v rozsahu dle požadavků klienta.
 6. Zpracování a předložení závěrečné zprávy.
 7. Zajištění zpětné vazby účastníků centra dle zájmu zadavatele (klienta).